• Địa chỉ: 355 Lý Bôn, phường Đề Thám, TP Thái Bình

Phòng khách sạn